Richtlijnen fysieke belasting

De Arbowet geeft het wettelijke beschermingsniveau aan waaraan arbeidsomstandigheden moeten voldoen. Om het concreet te maken hebben werkgevers, werknemers en de ministeries van SZW en VWS met elkaar maatregelen afgesproken om overbelasting van werknemers te voorkomen. Deze afspraken zijn vastgelegd in de zogenaamde Arbocatalogi als Praktijkrichtlijnen Fysieke Belasting. Hierin staat bijvoorbeeld dat je bij duwen en trekken met twee handen niet meer dan 20 kg kracht mag zetten.

‘In de Arbocatalogi worden praktijkrichtlijnen gegeven voor het werken met rollend materiaal, zoals bedden, tilliften en maaltijdwagens.’

Daarmee ligt de uitdaging in de praktijk, om in dagelijkse werksituaties de fysieke belasting binnen de richtlijnen van de Arbocatalogus vvt te brengen en deze ook binnen de richtlijnen te houden. Specifiek voor de zorg zijn de Praktijkrichtlijnen Fysieke Belasting opgezet, die precies aangeven wanneer een bepaalde handeling, bijvoorbeeld de transfer van een cliënt, te zwaar wordt.

Hoe blijf je binnen deze richtlijnen?

Want hoe controleer je of je binnen deze richtlijnen werkt? Bovendien: hoe meet je hoeveel kracht je daadwerkelijk gebruikt, en of een werksituatie te zwaar is?

Inzicht in fysieke belasting
De esense Ergometer is een meetinstrument dat meet hoeveel kracht er gebruikt wordt bij het verplaatsen van een hulpmiddel. Zo wordt de Ergometer direct op de duwbeugel van het te meten hulpmiddel bevestigd. Op deze manier kun je gewoon werken zoals je gewend bent, en wordt de fysieke belasting in de werksituatie gemeten.

Het meetrapport geeft inzicht in de fysieke belasting per medewerker, en geeft weer of en hoe vaak de Arbo-richtlijnen worden overschreden, in éen duidelijk overzicht. Bewustwording is de eerste stap naar de oplossing. Met de esense Ergometer onderzoek je snel of jouw werkzaamheden een verhoogd risico op overbelasting geven.

Neem contact op

Wij helpen u graag!

Cindy Ribbers

Account manager

What others say

“…Controle van de lift met maar één vinger!”

“De dagen dat we ons volledige lichaamsgewicht nodig hadden om de patiënt te verplaatsen, zijn verleden tijd. Nu bedienen we de lift met slechts één vinger.”

Joanne Pauelsen

Joanne Pauelsen

Persoonlijk begeleider, Liberein

show cases

Meet de fysieke belasting in jouw werksituatie met de esense Ergometer

Vraag een ergometing aan