Ergometer

Meet duw- en trekkrachten in dagelijkse werksituaties met de Ergometer

Waarom de esense Ergometer? Fysieke overbelasting is één van de grootste veroorzakers van ziekteverzuim. Dit heeft grote gevolgen in het zorgproces en het werkplezier van zorgverleners. De richtlijnen in de Arbocatalogi zijn duidelijk, maar vaststellen of er in de dagelijkse praktijk aan wordt voldaan is niet eenvoudig.

Hiervoor is de esense Ergometer ontwikkeld. Dit meetinstrument meet hoeveel kracht er gebruikt wordt bij het verplaatsen van een hulpmiddel. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan een tillift, douchestoel of maaltijdwagen. Het wordt met twee klemmen direct op de duwbeugel van het testproduct bevestigd. Wanneer er vervolgens met het hulpmiddel wordt gewerkt, meet de Ergometer alle duw- en trekkrachten die daarbij worden gebruikt.

Zo maakt de Ergometer het mogelijk om metingen uit te voeren op veelvoorkomende werksituaties. Tijdens een meting wordt de praktijksituatie nauwkeurig nagebootst. Hierbij is het enige verschil dat de gebruiker tijdens een meetsessie de handvatten van het meetinstrument vastpakt, waar hij normaal de duwbeugel van het hulpmiddel zou gebruiken. Op deze manier geven de resultaten van een Ergometing een representatief beeld van de fysieke belasting tijdens het dagelijks werk met het testproduct.

Ergometer

Key benefits

  • Objectief meetinstrument
  • Past op diverse hulpmiddelen
  • Individuele gebruikerscodes
  • Meetrapport met resultaten

esense meetrapport
Na het uitvoeren van de meting geeft het meetrapport inzicht in de fysieke belasting per medewerker, en geeft weer of en hoe vaak de Arbo-richtlijnen worden overschreden, in éen duidelijk overzicht. Want Bewustwording is de eerste stap naar de oplossing. Zo onderzoek je snel of jouw werkzaamheden een verhoogd risico op overbelasting geven.

Neem contact op

Ankie Seiger

Product manager & Clinical researcher

esense Ergometer

Inzicht in fysieke belasting
De esense Ergometer is een meetinstrument dat meet hoeveel kracht er gebruikt wordt bij het verplaatsen van een hulpmiddel. Hierbij wordt het meetinstrument direct op de duwbeugel van het te meten hulpmiddel bevestigd. Zo kun je gewoon werken zoals je gewend bent, en wordt de fysieke belasting in de echte werksituatie gemeten.

What others say

"..beloond wanneer je maar een kleine inspanning levert."

“Hoe rustiger je de tillift bestuurt, hoe makkelijker de bewegingen gaan. Je wordt dus beloond wanneer je maar een kleine inspanning levert.”

Bart Brinkhuis

Bart Brinkhuis

Ergocoach, Liberein

show cases

Hoe gezond is jouw werk?
Meten is weten!

Evalueer jouw werksituatie met de esense Ergometer.