Change heavy to healthy

Gezond werken met esense.

Maar liefst een derde van het verzuim in de zorg hangt samen met fysieke klachten. Een belangrijke bron van fysieke overbelasting is het verplaatsen van patiënten en materieel. Meerdere onderzoeken tonen het verband aan tussen de hoge krachten die nodig zijn om handmatig lasten te verplaatsen en rug-, nek- en schouderklachten.

De Arbowet geeft het wettelijke beschermingsniveau aan waaraan arbeidsomstandigheden moeten voldoen. Om het concreet te maken hebben werkgevers, werknemers en de ministeries van SZW en VWS met elkaar maatregelen afgesproken om overbelasting van werknemers te voorkomen. Deze afspraken zijn vastgelegd in de zogenaamde Arbocatalogi.

‘In de Arbocatalogi worden praktijkrichtlijnen gegeven voor het werken met rollend materiaal, zoals bedden, tilliften en maaltijdwagens.’

De uitdaging ligt in de praktijk, om in dagelijkse werksituaties de fysieke belasting binnen de richtlijnen van de Arbocatalogus vvt te brengen en te houden.

Meer weten? Neem contact met ons op!
Cindy Ribbers – account manager esense tilliften Benelux
Ramon Jannink – account manager esense

Onze Gezond Werken aanpak

Esense zet zich in voor het creëren van gezonde werksituaties. Uit de bestaande situatie wordt in 3 stappen toegewerkt naar een situatie waarin gezond gewerkt wordt.

Analyse icoon Ergometer 800x800px

Analyseren

De praktijksituatie wordt in kaart gebracht met behulp van de esense Ergometer. Hiermee kan worden gemeten hoeveel kracht er wordt gebruikt bij het verplaatsen van een hulpmiddel. In de analyse worden ook kenmerken meegenomen zoals de indeling van de ruimte en de manier waarop gebruikers met het hulpmiddel omgaan.

Improve icoon Drive

Verbeteren

Uit de analyse wordt duidelijk of aan de praktijkrichtlijnen wordt voldaan. Zo niet, dan worden handvatten gegeven om de situatie te verbeteren. Soms kan de omgeving of het gebruik (rijgedrag) geoptimaliseerd worden. Denk aan het slimmer indelen van de ruimte of extra training van medewerkers in goed gebruik van het hulpmiddel. Als zulke maatregelen niet mogelijk zijn of onvoldoende opleveren, moet het product worden aangepast. In dat geval is esense rijondersteuning een effectieve oplossing.

Evaluatie-icoon-Ergo-feedback

Evalueren

Een product met elektrische rijondersteuning is nog geen garantie voor een gezonde werksituatie. Bij onjuist gebruik kunnen krachten alsnog te hoog oplopen. Daarom zijn esense producten uitgerust met een aantal extra functies. Zo waarschuwt de Ergo feedback de gebruiker via LED’s op de handbediening als er teveel kracht wordt gezet bij het verrijden. De directe feedback helpt gebruikers om binnen de ergonomische rijregels te (leren) werken en draagt zo direct bij aan het voorkómen van fysieke overbelasting.

Bekijk ook de esense Gezond Werken brochure.

Hoe gezond is jouw werk? Meten is weten! Breng je werksituatie in kaart met de esense Ergometer.

Meer weten? We vertellen graag meer!
Cindy Ribbers – account manager esense tilliften Benelux
Ramon Jannink – account manager esense