Liberein | Enschede

Manoeuvreren met tilliften

Liberein is een grote zorginstelling in Enschede. Het interne programma ‘Fit voor Werk’ van Liberein richt zich op het welzijn van de medewerkers. Een belangrijk onderwerp in dit programma is de fysieke belasting bij het manoeuvreren met tilliften. Liberein heeft om die reden in 2014 esense liften met elektrische rijondersteuning in gebruik genomen. Deze studie geeft inzicht in de fysieke belasting tijdens het werken met deze liften.