Ergometer | vergelijkende test

Manueel versus krachtondersteund

Hoe hoog is de fysieke belasting bij het werken met tilliften? En wat is nu feitelijk het verschil in tussen het werken met een manuele tillift of een lift met krachtondersteuning? Dit is inzichtelijk gemaakt door met de ergometer de duw- en trekkrachten op beide typen liften te meten en de uitkomsten onderling én met de norm te vergelijken.

Liberein | Enschede

Manoeuvreren met tilliften

Liberein is een grote zorginstelling in Enschede. Het interne programma ‘Fit voor Werk’ van Liberein richt zich op het welzijn van de medewerkers. Een belangrijk onderwerp in dit programma is de fysieke belasting bij het manoeuvreren met tilliften. Liberein heeft om die reden in 2014 esense liften met elektrische rijondersteuning in gebruik genomen. Deze studie geeft inzicht in de fysieke belasting tijdens het werken met deze liften.