Ergometing | Inzicht in fysieke belasting

Meet duw- en trekkrachten in dagelijkse werksituaties.

Fysieke overbelasting is één van de grootste veroorzakers van ziekteverzuim. Dit heeft grote gevolgen in het zorgproces en het werkplezier van zorgverleners. De richtlijnen in de Arbocatalogi zijn duidelijk, maar vaststellen of er in de dagelijkse praktijk aan wordt voldaan is niet eenvoudig.

Om die reden is de esense Ergometer ontwikkeld. Dit meetinstrument meet hoeveel kracht er gebruikt wordt bij het verplaatsen van een hulpmiddel. Denk bijvoorbeeld aan een tillift, douchestoel of maaltijdwagen. De Ergometer wordt met twee klemmen direct op de duwbeugel van het testproduct bevestigd. Als vervolgens met het hulpmiddel wordt gewerkt, meet de Ergometer alle duw- en trekkrachten die daarbij worden gebruikt.

De Ergometer maakt het mogelijk om metingen uit te voeren op veelvoorkomende werksituaties. Tijdens een Ergometing wordt de praktijksituatie nauwkeurig nagebootst. Het enige verschil is dat de gebruiker tijdens een meetsessie de handvatten van de Ergometer vastpakt, waar hij normaal de duwbeugel van het hulpmiddel zou gebruiken. Op deze manier geven de resultaten van een Ergometing een representatief beeld van de fysieke belasting tijdens het dagelijks werk met het testproduct.

Kenmerken

  • Objectief meetinstrument
  • Past op diverse hulpmiddelen
  • Individuele gebruikerscodes
  • Meetrapport met resultaten
Twee duwbeugels met omnidirectionele krachtsensoren
Klemmenset voor bevestiging op uiteenlopende hulpmiddelen
User Interface met gebruikersselectie
Feedbackfunctie voor live weergave van (piek)krachten
SD-kaart voor opslag van meetdata
* De gebruiksintructie voor de Ergometer (inclusief een stappenplan voor het uitvoeren van meetsessies) is hier te vinden. Neem contact met ons op voor een wachtwoord.
Testinformatie en contactgegevens
Maximale piekkracht
Overzicht van de meetresultaten
Resultaten per gebruiker
Risico inschatting en algemene conclusie

Hoe gezond is jouw werk? Meten is weten! Breng je werksituatie in kaart met de esense Ergometer.