Inzicht fysieke belasting

Wat doe jij tegen fysieke overbelasting?

Fysieke overbelasting is één van de grootste veroorzakers van ziekteverzuim. Dit heeft grote gevolgen in het zorgproces en het werkplezier van de zorgverleners. Hoe neem je als zorginstelling de juiste maatregelen om fysieke overbelasting aantoonbaar tegen te gaan? Op basis van welke cijfers en inzichten maak je hierover verantwoorde beslissingen? Hoe waarborg je dat je medewerkers aantoonbaar binnen de Arbo-norm blijven?

Om dit probleem bij de kern op te lossen, moet eerst de oorzaak worden achterhaald. Door middel van een ergometing kan onderzocht worden of werkzaamheden een verhoogd risico geven op overbelastingsklachten. De esense ergometer kan met behulp van sensoren objectief de duw-, trek- en zijwaartse krachten meten. Op deze manier kan fysieke overbelasting preventief, onderbouwd en verantwoord worden geminimaliseerd.

Huidige risico-inventarisatie niet representatief

Zorginstellingen gebruiken op dit moment checklisten om te waarborgen dat medewerkers binnen de Arbo-norm blijven. Echter is deze inventarisatie geen objectieve manier om doelgericht knelpunten te achterhalen.

Geen inzicht in dagelijkse belastbaarheid

Goede zorg valt of staat bij gezonde en vitale medewerkers. Hoe zorg je ervoor dat jouw medewerkers niet over hun grenzen gaan? 

Geen effectieve preventie overbelasting

33% van ziekteverzuim in de zorg komt door fysieke overbelasting. Welke werksituaties veroorzaken nu aantoonbaar die overbelasting? Welke representatieve data heb je hiervoor nodig? 

Meetrapport

De ergometer kan op nagenoeg elk mobiel hulpmiddel worden bevestigd waardoor verschillen tussen objecten, medewerkers, situaties en omgevingen worden aangetoond.

In één overzicht worden meetsessies helder gepresenteerd. In deze grafiek is het mogelijk om 16 medewerkers te vergelijken. Hierop is te zien hoe vaak de toegestane Arbo-norm wordt overschreden en wat de maximale piekkracht was.

Objectieve
inventarisatie

De meetresultaten zijn een objectief inventarisatie middel om verantwoorde preventie maatregelen te nemen en investeringen te doen.

Kritische werksituaties als spiegel naar organisatie

De meting met de ergometer geeft inzicht in eventuele fysieke overbelasting binnen de organisatie. Het is een effectief middel om de juiste maatregelen te nemen op kritische werksituaties en feedback te geven aan je medewerkers

Inzicht in fysieke belastbaarheid organisatie

Er is direct in één overzicht te zien wat de stand van zaken is rondom de fysieke belasting van jouw zorgverleners. Hiermee worden situaties, die fysieke overbelasting veroorzaken, sneller herkend.

De stap zetten naar een gezonde werkomgeving?

Name

Organisation

Email

Phone

Message

Wil je samen met ons de stap zetten naar een gezonde werkomgeving? Aantoonbaar waarborgen dat je medewerkers binnen de Arbo-norm blijven? Wij zijn op zoek naar zorginstellingen die gezond werken hoog in het vaandel hebben staan en samen met ons een nieuwe standaard willen zetten om fysieke belasting te minimaliseren.

Heb je interesse om de fysieke belasting binnen jouw organisatie in kaart te brengen?

info@esense-moves.com
+31 (0) 53 – 4803920