Ergometer case

Manuele versus elektrische tillift

De testcase

De esense ergometer meet m.b.v. sensoren objectief de duw-, trek- en zijwaartse krachten die worden gebruikt bij het verplaatsen van zwaar mobiel materieel. Op deze manier kan de fysieke belasting bij het werken met deze producten in kaart worden gebracht.

In deze case zijn met de ergometer de krachten tijdens het gebruik van een manuele tillift én een tillift met esense ondersteuning gemeten. De resultaten van de meetsessies met beide liften zijn naast de norm gelegd én onderling vergeleken.

Mogelijk ook interessant
Gezond werken
Manoeuvreren met tilliften, Liberein
Quickscan (EN)

Wat valt nu eigenlijk binnen de norm?

Volgens de internationale richtlijn CEN ISO TR 12296 (Ergonomie – Tillen en verplaatsen van clienten in de gezondheidszorg) zijn de maximaal toelaatbare duw- en trekkrachten bij het verplaatsen van de lift als volgt:*

 20kg  Duwen en trekken tijdens start-/stopmomenten
 10kg  Duwen en trekken tijdens verplaatsen (continu)
*In de norm wordt een onderscheid gemaakt tussen de kracht die nodig is om een product vanuit stilstand in beweging te brengen en een continue kracht die vervolgens nodig blijft tijdens het verplaatsen.

De resultaten: grote verschillen tussen manueel en elektrisch

Op basis van de norm zijn de gemeten krachten ingedeeld in 3 gezondheidszones:

Rood: overschrijding van één of beide limieten wordt beschouwd als een onaanvaardbaar risico.

Oranje: overgangsfase waarin de belasting aanvaardbaar is, mits er geen andere belastende omstandigheden zijn. Zo vormen een ongunstige werkhouding of het uitvoeren van manoeuvres met één hand in deze zone een hoog risico.

Groen: veilige zone, de belasting is acceptabel.

Voor beide liften is gemeten met een tilgewicht van 100kg bij gebruik op een gladde vloer.

Manuele lift – 100kg – gladde vloer
Esense lift – 100kg – gladde vloer

In de resultaten is te zien dat de gemeten maximale piekkracht bij de manuele lift onacceptabel is; met 25kg komt deze ruim boven de norm van 20kg. Bij de lift met esense ondersteuning blijft deze met 13kg ruim bínnen de norm. Verder is uit de test af te leiden dat er bij de manuele lift per 5 minuten gebruik gemiddeld 8 keer teveel kracht gezet wordt, terwijl dit bij de lift met elektrische ondersteuning niet eenmaal voorkomt.

Conclusie: esense brengt fysieke belasting binnen de norm

De grafieken laten overduidelijk zien dat de duw- en trekkrachten bij het werken met de manuele lift veel te hoog zijn. Bij de esense lift daarentegen blijft de fysieke belasting binnen de norm – ongeacht de ondergrond. Deze objectieve resultaten onderstrepen dat esense technologie de ideale oplossing is voor zware mobiele producten in de zorg.

Hoe zwaar is jouw werk?
Vraag nu een meting aan met onze ergometer!

Naam

Organisatie

Email

Telefoon

Boodschap

Meten is weten! De esense ergometer geeft objectief inzicht in de risico's van trekken en duwen.

Dr. Ir. Juliet HaarmanOnderzoeker Universiteit Twente